Coachande samtal

Omvandla dina begränsningar till möjligheter

VAVIVA hjälper dig att hålla målet i fokus och vägleder dig när du vill ha förändring i ditt liv.

Livet är fullt av situationer, där vi kan behöva stöd och vägledning på vägen. Ibland kan det hjälpa att prata med någon utomstående, som har fokus enbart på dig och som vägleder dig till att bli medveten om det som sker när du vill ha förändring i ditt liv.

Tillsammans utforskar vi vad du behöver för att komma vidare i din utvecklingsprocess. Med hjälp av dina egna ord, coachens frågor och olika övningar kommer du närmare de svar som känns rätt för dig. Därmed ökar din självmedvetenhet och förmåga att välja förhållningssätt som gynnar dig.

VAVIVA arbetar med coachande samtal enligt psykosyntesmodellen.

Coachande samtal med VAVIVA

Är du intresserad av coachande samtal? Hör av dig på telefon så har vi ett kostnadsfritt inledande samtal. Vanligt är att vi sätter upp en plan med fem-sex träffar. En session tar en timme. För att hålla processen levande kan det vara bra att träffas ungefär varannan vecka under två till tre månaders tid. Vill du boka en träff i taget går det självklart också. Du väljer det som passar dig.

Processen kan se ut ungefär så här:

  • Här och nu
  • Vad längtar du efter, vad vill du uppnå
  • Vad hindrar dig
  • Att övervinna hindren
  • Nästa steg
  • Framtid

Vi träffas på VAVIVAGÅRDEN eller där det passar dig

Fr.o.m. oktober 2015 hyr jag även ett samtalsrum på Östra Storgatan 36 nb, centralt i Nyköping.

Vi träffas på VAVIVAGÅRDEN i Årdala eller i Nyköping. Det går även att ordna samtalsrum på annan ort enligt överenskommelse, till exempel i Stockholm eller Malmköping.

Det är också möjligt att boka coachande samtal i anslutning till kurshelger på VAVIVAGÅRDEN.

Längre skräddarsydda coachingprogram

Förändringsarbete tar tid och måste få göra det. VAVIVA erbjuder även skräddarsydda coachingsprogram under längre tid. Tillsammans utformar vi ett förändringsprogram där vi använder olika metoder och hjälpmedel som passar just dig. Kontakta VAVIVA för mer information och prisuppgift.

Kurs med coachande dans under ett år

Under våren 2016 startar en ettårig kurs med coachande dans ”Att följa livets rörelse”, där vi är en liten grupp som träffas fem helger under ett år. Nyfiken? Läs mer, eller hör av dig till Vaviva om du är nyfiken.

VAVIVA arbetar enligt HumaNovas etiska regler

Annonser