Kvinnandans kraft

Datum:  15-17 juni 2018 

Välkommen vackra underbara kvinna till en inspirerande upptäcktsresa med fokus att utforska och öka ditt flöde av livsenergi. 

Den livsenergi som vi alla har inom oss, som finns där hela tiden och som vi ibland tydligt känner av men dessemellan tappar kontakten med. Antingen tillfälligt eller under längre perioder i våra liv.

När vi känner oss t.ex. utmattade, dränerade, maktlösa, oroliga, håglösa, deprimerade upplever vi oss som energilösa. När vi är i kontakt med energin inom oss känner vi oss levande, energifyllda, kraftfulla, starka, självklara och i vår sanna essens. Och alla tillstånd däremellan…

Intentionen för denna helg är att du ska känna dig mer levande och få kontakt med din inre styrka. Dels rent fysiskt med hjälp av redskap och övningar med andning, dans och rörelse. Men effekten är större än så då vi påverkas även i vårt känsloliv, ökar medvetenheten om var vår energi är blockerad och var den flödar fritt och även kan få kontakt med den andliga aspekten av våra liv.

Helgen innehåller även stunder av meditation, tystnad och delningar. Du får ett enkelrum där du har eget utrymme för integrering och vila. Serveras god och hälsosam mat. Har tillgång till vacker och helande natur.

Vill du ta med din nyfikenhet och vara med denna helg? I trygg kvinnlig gemenskap öppna upp för och ta emot det livet ger, utvidga upplevelsen av dig själv och ge dig själv gåvan att känna glädje över att du är den du är?

Frigörande dans

Frigörande och medveten andning

Meditation

Tystnad och egentid

Samtal och eftertanke

Tid: 15-17 juni 2018. Ankomst fredag kl 18 med middag, avresa söndag kl 15.

Pris: 2500 kr inkl vegetarisk kost & logi i enkelrum, varav anmälningsavgift 500 kr. Resterande belopp betalas innan kursen.

Max antal: 6 deltagare

Kursledare: Christina Liedberg (se info nedan)

Anmälan: Senast 1 juni se villkor

Viktig info: Jag, Christina,  vidareutbildar sig till frigörande andningspedagog (se Inspiraktiva.se) och den här helgen kommer att vara en del av mitt examensarbete, där jag är nyfiken på kombinationen av frigörande dans och andning. Personligen upplever jag att dansen kompletterar och förstärker effekten av frigörande andning. Därför är det även ett utforskande från min sida och jag kommer att be att du delar med dig av dina upplevelser under helgen och även om en utvärdering efteråt. Det är en fördel om du har provat frigörande dans eller andning tidigare. Vi kommer att vara en liten grupp så att det som eventuellt kommer upp kan bli omhändertaget. Varje deltagare har dock ansvar för sin egen process. Det är alltid du själv som bestämmer hur djup din process skall vara och vad du är redo för att möta. Vid allvarlig psykisk instabilitet, intag av psykofarmaka, hjärtproblem eller graviditet de första 3 månaderna rekommenderas inte frigörande andning.

Anmäl dig


← Tillbaka till retreat och boende
Till toppen

Annonser