Om Psykosyntes

VAVIVA arbetar med coachande samtal enligt psykosyntesmodellen. Psykosyntesen antar ett holistiskt synsätt på människan som sätter viljan och självet i fokus . Människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra (syntes= att sammanfoga, smälta samman). Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen fokuserar på människans potential och hennes möjligheter att uppnå sina mål och syften här i livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen sker utveckling och växande. Människan har obegränsade möjligheter till utveckling!

Inom Psykosyntesen arbetar vi med

  •  att tydliggöra de olika roller du spelar i ditt liv
  • att utforska dina dolda eller omedvetna sidor
  • att öka din medvetenhet kring dina livsmönster
  • att använda fantasins kraft som ett hjälpmedel

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar (ledare) över sina egna liv.” 

Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare

Tillbaka till föregående sida