The power of our feminine nature

Datum: 20-22 april 2018

Utforska din Feminina Natur. Varmt välkommen till en skapande utforskande helg kring temat att vara kvinna nu. Vad innebär det? För dig?

Vilka kvalitéer  håller vår feminina energi?

Den skapande principen – hur upplever jag den?

Låter jag bli att aktivera sidor av min feminina energi?

Bedömer jag någon av de feminina kvalitéerna negativt?

Finns det nycklar här för att återskapa en inre balans och harmoni?

Kan förståelsen för den feminina energin förbättra relationen till min kropp?

Det handlar hela tiden om relationen till dig själv. Du är perfekt bortom värderingar och  bedömanden. Tillsammans tittar vi på det att vara Kvinna och så får var och en se det i relation till sig själv. Vi kommer att röra oss till musik för att få kontakt med kroppen. Vi kommer även att göra andningsövningar för att öka upptagandet av livsenergin.

Tid: 20-22 april 2018, ankomst fre kl 17 och avresa sön kl 16

Pris: 3500 kr inkl vegetarisk kost & logi i dubbel- eller trebäddsrum, 400 kr enkelrumstillägg

Ledare: Berit Hague – certifierad utbildare i Soul Body Fusion, certifierad lärare i De 5 Rytmerna, andningspedagog, läs mer på http://www.livsdansen.se. Christina Liedberg – diplomerad samtalscoach i psykosyntes, dansinspiratör, andningspedagog.

Anmälan&Info: Till Christina tel 0737-136491 eller vaviva.nu@gmail.com, senast 13 april.

             

Annonser