Omvandla begränsningar till möjligheter

VAVIVA hjälper dig att hålla målet i fokus och vägleder dig när du vill ha förändring i ditt liv. Att våga, vilja och välja den väg som är rätt för dig.

 • Bär du en längtan inom dig efter mening och harmoni?
 • Har du svårt att få livspusslet att gå ihop?
 • Saknar du inspiration, motivation eller stöd i livet?
 • Finns en osäkerhet kring vad du egentligen vill?
 • Har du förmågor eller talanger som du vill utveckla?

Hur ser det ut för dig?

Livet är fullt av situationer där vi kan behöva stöd och vägledning på vägen. Då kan det hjälpa att prata med en utomstående person, som sätter dig i fokus och som vägleder dig till att bli medveten om det som sker när du vill ha förändring i ditt liv. Och som motiverar dig att ta nödvändiga steg i den riktning du önskar gå.

Tillsammans utforskar vi vad du behöver för att komma vidare i din utvecklingsprocess. Med hjälp av dina egna ord, coachens frågor och olika övningar kommer du närmare de svar som känns rätt för dig. Därmed ökar din självmedvetenhet och förmåga att välja förhållningssätt som gynnar dig, inte bara i stunden utan långsiktigt.

Så här kan processen se ut

 • Här och nu
 • Vad längtar du efter, vad vill du uppnå
 • Vad hindrar dig
 • Att övervinna hindren
 • Nästa steg
 • Framtid

VAVIVA arbetar utifrån ett holistiskt synsätt med huvudfokus på existentiella frågor. Vi tror på människans inneboende kraft och godhet och att det alltid är möjligt att hitta nya förhållningssätt som hjälper dig att uppleva mer kärlek och glädje i ditt liv.

Du längtar efter förändring och har hamnat på denna sida. Varmt välkommen! Därmed har du redan inlett processen och tagit första steget. Du är på väg!

Coachande samtal med VAVIVA

Är du intresserad av coachande samtal? Hör av dig via kontaktformuläret så bokar vi ett kostnadsfritt inledande telefonsamtal med mig, Christina Liedberg. Vanligt är att vi sätter upp en plan med fem-sex träffar à en timme. För att hålla processen levande kan det vara bra att träffas ungefär varannan vecka under två till tre månaders tid. Vill du boka en träff i taget går det självklart också. Du väljer det som passar dig.

Coachande samtal i Stockholm eller Sörmland

Christina tar emot dig på Vavivagården utanför Sparreholm, på Reimersholme i Stockholm eller på Sannyoga i Nyköping. Det går även att ordna samtalsrum på annan ort enligt överenskommelse, t.ex. på din arbetsplats. Du kan också boka coachande samtal i anslutning till kurshelger eller din vistelse på Vavivagården.

Längre skräddarsydda coachingprogram

Förändringsarbete tar tid och måste få göra det. VAVIVA erbjuder ett längre holistiskt inriktat coachingprogram under nio månader, där vi använder alla våra redskap i syfte att främja hälsa och varaktig förändring 

Vi erbjuder även individuellt anpassade förändringsprogram, där vi tillsammans utformar ett koncept med olika metoder och hjälpmedel som passar just dig. Kontakta VAVIVA för mer information och prisuppgift.

VAVIVA arbetar med coachande samtal enligt psykosyntesmodellen och vi följer HumaNovas etiska regler.