Om Vaviva

VAVIVA hjälper dig att våga, vilja och välja en väg för dig.

Vi fokuserar på ditt välmående, dina inre resurser och hur de kan få dig att komma närmare det just du önskar.

Vavivagården drivs av Christina Liedberg och Johan Sundberg. Vi erbjuder verktyg som du kan använda för att tydliggöra de frågeställningar som finns i ditt liv, vad du behöver och önskar och hur du ska uppnå det. Vi arbetar bland annat med avspänning och djupandning, meditation, frigörande dans, coachande samtal, yoga, kreativitet och skapande.

VAVIVA finns för dig som stöd på din förändringsresa

Vårt mål är att öka din förmåga att komma i kontakt med

Mod att gå på den stig där du aldrig tidigare gått
Vilja att nå dit du vill och att övervinna de hinder som finns
Tålamod när det inte blir som du har föreställt dig
Medvetenhet och närvaro till det som sker
Tillit till att det som är rätt för dig leder dig framåt
Kärlek till dig själv och andra

Resan är inte alltid lätt men genom att möta hinder och svårigheter och hitta nya förhållningssätt växer du som människa.

Hitta till Vavivagården