Vår verktygslåda


Avspänning och djupandning
hjälper dig att slappna av, släppa tankar av oro och stress och landa i dig själv och i din kropp.

Fri Dans & Rörelse – Frigörande dans är ett härligt och kravlöst sätt att komma ner i kroppen, att ta kontakt med både kropp och själ. Din egen unika rörelse hjälper dig att upptäcka, uttrycka och frigöra tankar och känslor så att du kommer närmare den du är och det du vill. På köpet kommer ofta energi och glädje. Dans är friskvård! Läs gärna längre ner på sidan.

Breathwork – Frigörande andning är en fantastisk friskvårdsmetod för både kropp och själ. Med hjälp av enkel andningsteknik förbättrar du din syreupptagningsförmåga, löser upp spänningar i kroppen och får ökad energi och vitalitet samtidigt som du finner rum för inre frid.

Meditation bidrar till ökad koncentrationsförmåga och närvaro i nuet. Du stillar ditt sinne och kommer i kontakt med din inre intelligens och potential.

Coaching ger dig stöd, ökar din motivation och bidrar till förändring. Vi utgår ifrån en aktuell situation, frågeställning eller efterlängtad förändring som är viktig för dig. Tillsammans arbetar vi stegvis i riktning mot att förverkliga ditt mål.

Yoga med anpassade övningar som syftar till att göra dig starkare, smidigare och mer balanserad. Effektivt och förebyggande mot stress och värk samt hjälper dig att uppnå välbefinnande både fysiskt och psykiskt.

Skapande i olika former låter själen komma till uttryck. Kontakten med vår medfödda kreativitet ger oss mening och ökar vårt välmående.

Vi behöver hitta en balans mellan stillhet och rörelse, vila och aktivitet, tystnad och samtal, ensamhet och gemenskap. På våra kurser kombinerar vi olika aktiviteter i en väl avstämd mix och anpassar tonvikten efter kursens tema. För att hela du ska må bra lägger vi även fokus på matens kvalitet, miljön som du vistas i och kontakten med vår vackra natur.

Dans är friskvård

Känn in vad du behöver för att må bra

Både i den meditativa och i den mer kraftfulla rörelsen kan du få kontakt med din livsenergi och styrka. Den kravlösa rörelsen hjälper dig att släppa spänningar i kroppen. När du tillåter kroppen att öppna sig för energiflödet, hitta till kroppens naturliga rörelse och ditt personliga uttryck, ökar även din förmåga att känna in vad du behöver för att må bra. Du upptäcker, uttrycker och frigör tankar och känslor för att komma närmare den du är och det du längtar efter. Det hjälper dig även att i övriga livet ta steg i den riktning du önskar.

Befria dig från stelhet, spänningar och värk

Sambandet mellan kropp och själ, förhållandet mellan vårt inre känsloliv och fysiska välbefinnande, är utgångspunkten i den fria rörelsen.

Oftast tar vi oss inte tid att stanna upp och lyssna på vad vår kropp vill säga oss, vi låter krav och måsten gå före. Prestationskrav och stress bidrar till att det naturliga energiflödet i kroppen stoppas med stelhet, värk och sjukdomar som följd. Dessutom samlar vår kropp på minnen, både medfödda och inlärda. Dessa minnen påverkar vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Tillsammans med de fysiologiska reaktioner som uppkommer vid missnöje, oro och stress ökar risken för ohälsa.

Med hjälp av din rörelse och ditt andetag kan du öka din medvetenhet om eventuella blockeringar i kropp och själ. Att känna in och lyssna på kroppen hjälper dig att se vilka orsaker som kan ligga bakom stelhet, spänningar och värk. Då kan du också på ett bättre sätt arbeta för att befria dig från dessa symtom.