Möt Christina

Det är Christina Liedberg du möter på Vavivagårdens kurser, retreater eller i enskild vägledning. En passionerad dansinspiratör, engagerad livscoach, inkännande andningspedagog och avspänningspedagog. Christina vill se hela människan och utgår från att känslomässiga, mentala och fysiska tillstånd hänger ihop och påverkar vårt välmående.

Min egen resa

Det var i samband med en livskris som jag började söka efter redskap för att ta mig vidare. Då upptäckte jag den frigörande dansens kraft, läkande verkan och källa till glädje. I över 20 års tid har jag utforskat olika metoder för utveckling och växande, vilket stegvis fört mig närmare mitt sanna varande och till att känna större tillit i livet. Min bakgrund som beteendevetare, kurser i självkännedom och kompletterande vidareutbildningar bidrog till att jag vågade ta steget att säga upp mig från en lång anställning som handläggare inom Rikspolisstyrelsen, och starta eget. Sedan 2010 arbetar jag nu som livscoach, dansinspiratör, andnings – och avspänningspedagog.  Både i enskild vägledning och i kursform erbjuder jag dig en möjlighet att komma nära dig själv – bortanför inprogrammerade mönster som inte längre gynnar dig – i syfte att du kan göra val och leva ditt liv i samklang med ditt inre.

Vaviva – våga vilja välja

Min egen personliga livsresa har fört mig till Vavivagården. Visst är livet spännande! Det finns mycket att vara tacksam för och min tro är att varje pusselbit  har en funktion att fylla, även om svårigheter i stunden verkligen inte alltid känns meningsfulla. Resan har inte varit lätt men den har fört mig framåt mot det som är viktigt för mig. Att jag vill verka för en långsiktigt hållbar miljö där vi värnar om att vi ska leva våra liv i harmoni med oss själva, varandra och vår jord. Att vi har tillgång till vårt inre i livets med- och motgångar är avgörande om vi ska kunna göra långsiktigt hållbara val, vara friska och känna att vi lever våra liv fullt ut. Och vi behöver inse att vi är både sköra och starka, och tillåta oss att vara det.

På Vavivagården har Johan och jag skapat den oas vi drömt om – en plats där vi vill bjuda in och inspirera människor, en plats där vi kan vara nära oss själva, en plats för både ro och rörelse, en plats för närvaro och harmoni.

Min vision

Min vision är att leva ett liv där kropp, själ och ande harmoniserar med varandra. Det är vår tids utmaning, tänker jag. Dels på det personliga planet men även ur ett samhällsperspektiv och faktiskt för mänsklighetens och jordens överlevnad. När vi uppnår balans mellan dessa tre kan vi bli mer hela som människor och därmed uppleva mer kärlek och glädje i våra liv. En känsla av lycka som inte är beroende av att allting i vår omgivning är ”bra” eller att vi uppnått en viss materiell standard, utan som bygger på en inre känsla och övertygelse om att vi kan hantera våra liv, oavsett vad som händer. 

Känslan av helhet föder även upplevelsen av samhörighet med allt levande och en vördnad inför livet och vår jord. Genom det egna personliga växandet ökar medvetenheten om livets storhet. Jag har en stark önskan att vår inre kunskap, intuition och kärlek ska få ta större plats i våra liv och att vi människor ska göra de val som varaktigt gynnar oss. Låt oss gemensamt anta den utmaningen!